Beskärning ek

Trädkronan AB- Arborister som kan trädvård, beskärning och trädfällning

Trädfällning

Trädkronan arbetar främst med trädfällning i bebyggelse där det ofta krävs att trädet monteras ned bit för bit, så kallad  sektionsfällning. Detta görs för att inte skada närliggande hus, elledningar eller känslig och ömtålig vegetation i trädets närhet.

Våra arbetsmetoder gör det möjligt att sektionsfälla träd som är otillgängliga för kranar och skylifts.