Beskärning ek

Trädkronan AB- Arborister som kan trädvård, beskärning och trädfällning

Om Oss

Nyheter

Lediga tjänster

Personal

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Oss

Trädkronan arbetar med trädvård utifrån trädets biologiska förutsättningar och estetiska värde enligt moderna trädvårdsprinciper. Våra arborister är specialister på vård, underhåll och fällning av träd i privata och offentliga miljöer. Vi har både kunskapskompetens och lång praktisk erfarenhet av trädarbeten där specifika krav ofta ställs på utförande och kvalitet.Som certifierade arborister och medlemmar i International Society of Arboriculture är det för oss självklart att följa alla relevanta lagar, regler, praktik och etablerade branschpraxis gällande professionella utföranden av arboristtjänster.Trädkronan har många fasta uppdragsgivare och återkommande kunder eftersom vårt mål har alltid varit att leverera trädvård med god kvalitet.

Företaget har en tydlig miljö och kvalitetspolicy.

Utbildningar:

Förutom lång praktisk erfarenhet och gedigen kunskap om träd så är våra arborister utbildade enligt normer fastställda av European Arboriculture Council. Vi följer alla relevanta nationella regler gällande professionella arboristarbeten och uppdaterar oss ständigt med nya certifieringar och utbildningar.

Säkerhet:

I vår bransch är det viktigt att följa säkerhetsrutiner och leverera säkra och kompetenta tjänster. Alla trädkronans medarbetare följer en mycket strikt säkerhetspolicy och vi gör alltid en riskanalys av varje enskilt uppdrag.

Referenser:

Lämnas ut på begäran.

Försäkring:

Trädkronan AB är försäkrad i Trygghansa.


Medlem i Svenska Trädföreningen och ISA.

Trädkronan AB stödjer WWFs arbete med att rädda tropikskogarna.